Tjänster

Produktion och leverans

Skandius samordnar leveransen av stål- och armerade betongkonstruktioner från Polen till Sverige. Tillverkare vi samarbetar med har alla nödvändiga certifikat och många års erfarenhet.

Vi ser till att stålverken känner till svenska standarder, som AMA Anläggning eller är registrerade i Sundahus eller Byggvarubedömning. De betongfabriker vi bildat partnerskap med är certifierade av svenska Nordcert.

Årligen samordnar vi leveranser av cirka 6 000 ton stålkonstruktioner till Sverige.

Kortfattat om hur vi arbetar:

 • Först erhåller vi en förfrågan från dig;
 • Vi analyserar och översätter den mottagna dokumentationen samtidigt som vi säkerställer utförandet av projektet med dig;
 • Beroende på omfattning och leveransdatum väljer vi lämplig tillverkare som kommer att lämna ett anbud;
 • Vi förhandlar fram de mest förmånliga villkoren och priserna med tillverkaren;
 • Vi presenterar dig offerten som täcker den överenskomna omfattningen inkl. transport av element;
 • Våra samordnare deltar i förhandlingar när du tecknar avtal med tillverkaren;
 • Vår samordning sträcker sig från att dokumentationen upprättas fram till leveransen på byggarbetsplatsen;
 • Vi kontrollerar kommunikationsflödet och vidarebefordrar nödvändig information;
 • Vi övervakar utförandet och punktligheten av leveranserna;
 • Vi besöker producenten och vakar över kvalitetsfrågor;
 • Rapportering av tillverkningens framsteg är också i vår omfattning;
 • Vi sköter logistiken av transporter till byggarbetsplatsen.

Våra projekt