Tjänster

Kvalitetsinspektioner Projektering tillverkare av stålkonstruktioner

Kvalitetsinspektioner

Kvaliteten på produkten samt producenternas kvalifikationer är av hög vikt för oss. Våra kunder finns främst i Sverige och tillverkningen av de beställda konstruktionerna sker i Polen. Av den anledningen erbjuder vi oberoende inspektörer som utövar tillsyn över produktionen av både stål- och betongkonstruktioner samt korrosionsskyddet.

Vi erbjuder även utförande av oförstörande provning.

Våra projekt