Våra projekt

Avabron, Bro över Testeboån

År: 2023

Vikt: 65 ton

Plats: Sverige, Gävle

Omfattning: tillverkningsritningar, leverans av stålkonstruktion, tredjepartskontroll av rostskydd

Ytterligare information om projektet: längd 42,5m, höjd 2m

Se annat