Realizacje

Avabron, Bro över Testeboån

Rok: 2023

Tonaż: 65 ton

Kraj: Szwecja, Gävle

Zakres: dokumentacja warsztatowa, dostawa konstrukcji stalowej, kontrola zewnętrzna jakości zabezpieczenia antykorozyjnego.

Dodatkowe informacje o projekcie: długość 42,5m, wysokość 2m