Usługi

Kvalitetsinspektioner Projektering tillverkare av stålkonstruktioner

Inspekcje jakościowe

Bardzo ważne są dla nas jakość produktu i kwalifikacje producentów, z którymi współpracujemy. Nasi klienci znajdują się głównie w Szwecji, a produkcja zamówionych konstrukcji odbywa się w Polsce. Dlatego oferujemy usługi niezależnych inspektorów nadzorujących produkcję konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Świadczymy również usługę wykonania badań nieniszczących.

Realizacje