Tjänster

Projektering

Vi tar oss an projekt  i tidigt skede, redan under projekteringsprocessen. 

Konstruktörerna som vi har samarbetat med i flera år, specialiserar sig inom många olika typer av konstruktioner och objekt. 

All projektering och dimensionering av både stål och betong sker enligt svenska normer och utförs i program som TEKLA. De utför även verkstadsdokumentationen som används av fabriker vid produktionen.

Om du bestämmer dig för att ta del av våra projekteringstjänster kommer Skandius arbete bestå av språkligt stöd som krävs för att konstruktören ska få rätt bild av projektets  omfattning och krav. 

Vi översätter dokumentationen och säkerställer effektiv kommunikation mellan alla involverade parter. 

Under projekteringsprocessen sker ett antal möten som vi aktivt deltar i och registrerar gemensamma överenskommelser samt håller koll på deadlines.

Vid projekt där vi ansvarar för dimensioneringen och projekteringen, förbereder vi även förfrågningsunderlag som verkstäderna får ta del, och möjliggör värdering av elementen. 

Hör gärna av dig till oss om du behöver stöd vid projektering eller utförande av verkstadsdokumentation.

Våra projekt