Våra projekt

Bro i Ängelholm

År: 2022

Vikt: 110 ton

Plats: Sverige

Omfattning: tillverkningsritningar, stålkonstruktion

Se annat

Hamnbanan gång och cyckelbro, dubbelspårsutbyggnad, delen Eriksberg – Pölsebo
Banken bostadshus
Häggviksdunge bostadshus
Karlastaden KV08, nybyggnation av skola
Aapro Sätra hall
Täckeråker Vega Butik & Gym