Verksamhetssektorer

Andra strukturer

Förutom broar och bostadshus tar vi även oss ann andra typer av stålprojekt. 

Vi har även erfarenhet av industri- och hamnutrustningsbranschen. 

Våra referensanläggningar i Sverige inkluderar hamnramper för bil och järnväg, samt vattenkraftskonstruktioner för nödavledning av vatten.

Våra projekt