Våra projekt

Luftbroar – takstolar

År: 2017

Vikt: 112 ton

Plats: Sverige

Omfattning: brostålkonstruktion

Se annat

Hamnbanan gång och cyckelbro, dubbelspårsutbyggnad, delen Eriksberg – Pölsebo
Banken bostadshus
Häggviksdunge bostadshus
Karlastaden KV08, nybyggnation av skola
Aapro Sätra hall