Våra projekt

Häggviksdunge bostadshus

År: 2022

Vikt: 70 ton

Plats: Sverige, Sollentuna

Omfattning: stålkonstruktion

Se annat

Letbanen 2 gång- och cyckelbroar
Hamnbanan gång och cyckelbro, dubbelspårsutbyggnad, Eriksbergs delen – Pölsebo
Banken bostadshus
Karlastaden KV08, nybyggnation av skola
Aapro Sätra hall