Våra projekt

Färgeriet bostadhus

År: 2021

Vikt: 45 ton

Plats: Sverige, Norrköping

Omfattning: stålkonstruktion

Se annat

Hamnbanan gång och cyckelbro, dubbelspårsutbyggnad, delen Eriksberg – Pölsebo
Banken bostadshus
Häggviksdunge bostadshus
Karlastaden KV08, nybyggnation av skola
Aapro Sätra hall