Våra projekt

Balco, bostadshus

År: 2021

Vikt: 13 ton

Plats: Sverige, Växjö

Omfattning: beräkningar, tillverkningsritningar, stålkonstruktion

Se annat

Hamnbanan gång och cyckelbro, dubbelspårsutbyggnad, delen Eriksberg – Pölsebo
Banken bostadshus
Häggviksdunge bostadshus
Karlastaden KV08, nybyggnation av skola
Aapro Sätra hall